Autovehiculele și remorcile vor fi înmatriculate în baza unui nou regulament, care este publicat astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Conform documentului, proprietarii de vehicule sunt obligaţi să solicite înmatricularea înainte de a le pune în circulaţie. Totodată, în cazul schimbării oricăror date înscrise în certificatul de înmatriculare, titularul acestuia este obligat să solicite autorităţii emitente eliberarea unui nou document de acest fel, informează Moldpres.

Vehiculele importate în Republica Moldova se înmatriculează pe numele persoanelor juridice şi fizice pe a căror nume au fost eliberate documentele vamale. Această restricţie nu se extinde asupra vehiculelor importate de către agenţii economici care au ca gen de activitate comercializarea vehiculelor și asupra vehiculelor importate de către persoanele fizice şi transmise soţilor, copiilor şi părinţilor sau întreprinderilor ai căror fondatori sunt.

Înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară se efectuează în baza următoarelor documente: cererea solicitantului, documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, actul de identitate al solicitantului, dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice și dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor, copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia, documentul vamal care atestă importul definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi al remorcilor importate în R. Moldova, dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate, procura, după caz, raportul de identificare a vehiculului și dovada plății suplimentare obligatorii prevăzute de Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației.

Documentul prevede și criteriile de clasificare a vehiculelor, tipurilor de vehicule și de caroserie, care vor fi incluse în pașaportul tehnic.

04.08.2017 , point.md